logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2002-2006
UCHWA艁A Nr XXX/173/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanizacji Rolnictwa 3-letniego w Zespole Szk贸艂 nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.

UCHWA艁A Nr XXX/173/05
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanizacji Rolnictwa 3-letniego w Zespole Szk贸艂 nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 162, poz. 1568) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (tekst jednolity z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zmiany: Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781oraz z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1


Wyra偶a si臋 zamiar likwidacji z dniem 31.08.2006 r. Technikum Mechanizacji Rolnictwa 3 - letniego w Zespole Szk贸艂 nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego ul. M艂odych Technik贸w 5 w Pyrzycach.

搂 2

Postanawia si臋 zawiadomi膰 o zamiarze likwidacji Zachodniopomorskiego Kuratora O艣wiaty w Szczecinie.

搂 3

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 4


Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-01-06 07:54:41
Data ostatniej modyfikacji : 2006-01-06 07:54:41
Liczba wy艣wietle艅 : 2337licznik odwiedzin: 11811697