logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 40/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r.PROTOK脫艁 NR 40/2005
z dnia 21 grudnia 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2005. Uchwa艂膮 zmienia si臋 plan wydatk贸w zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 w艂asnych dokonuj膮c przesuni臋膰 mi臋dzy paragrafami. W uchwale zrealizowane zosta艂y wnioski dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki: o zwi臋kszenie planu wydatk贸w bud偶etowych Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach z przeznaczeniem na wymian臋 o艣wietlenia w klasach i ci膮gach komunikacyjnych, o dokonanie zmiany w planie wydatk贸w w zakresie wynagrodze艅 osobowych pracownik贸w w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach, o dokonanie zwi臋kszenia planu wydatk贸w bud偶etowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach oraz wniosek dyrektora Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa o akceptacj臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad.3.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach o dokonanie zmian w planie wydatk贸w. Zmiana b臋dzie polega艂a na przeniesieniu oszcz臋dno艣ci w planowanych 艣rodkach na wynagrodzenia w dziale 801 rozdzia艂 80130 搂 4010 do 搂 4260 - zakup energii. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dokonanie zmian przez dyrektora stosown膮 decyzj膮 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach o wyra偶enie zgody na dokonanie zmian w planie wydatk贸w. Wydatki s膮 zwi膮zane z napraw膮 zniszcze艅 powsta艂ych podczas awarii sieci wodnej. 艢rodki w wysoko艣ci 20 tys. z艂 b臋d膮 pochodzi艂y z dzia艂u 801 rozdzia艂 80130 搂 4010. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dokonanie zmian przez dyrektora stosown膮 decyzj膮 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej o wyra偶enie zgody na dokonanie zmniejszenia planu w 搂 4010 Wynagrodzenia osobowe z jednoczesnym zwi臋kszeniem planu wydatk贸w 搂 4220. Nadwy偶ka 艣rodk贸w na wynagrodzenia osobowe wynik艂a z du偶ej absencji chorobowej pracownik贸w oraz tylko cz臋艣ciowym zrealizowaniem wzrostu wynagrodze艅. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dokonanie zmian przez dyrektora w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych o zmian臋 limit贸w wydatk贸w bud偶etowych na wieloletnie programy inwestycyjne Powiatu Pyrzyckiego w 2005 r. Wnioskowana zmiana spowoduje mo偶liwo艣膰 zako艅czenia inwestycji przebudowy drogi powiatowej nr 1588Z Pyrzyce-Rzepnowo wraz z ci膮giem ulicy R贸wnej. Z zaplanowanej kwoty 461 800 z艂 nale偶y uzyska膰 610 tys. z艂. Decyzj膮 dyrektora ZDP przeznaczono 艣rodki w wysoko艣ci 134 684 z艂 na wydatki inwestycyjne oraz z艂o偶ono wniosek o przeznaczenie jeszcze na wydatki inwestycyjne kwoty 13 516 z艂 z wynagrodze艅 osobowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie przesuni臋cie w planie wydatk贸w Zarz膮du Dr贸g Powiatowych natomiast limity wydatk贸w bud偶etowych na wieloletnie programy inwestycyjne zostan膮 zmienione stosown膮 uchwa艂膮 Rady Powiatu. Decyzja taka zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005. Projekt jest zwi膮zany z realizacj膮 wniosku Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego i Powiatowego Urz臋du Pracy o zwi臋kszenie planu wydatk贸w i dochod贸w oraz zwi臋kszeniem przez Ministra Finans贸w cz臋艣ci o艣wiatowej subwencji. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2005. Zmiany polegaj膮 na przesuni臋ciach pomi臋dzy dzia艂ami klasyfikacji bud偶etowej. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wydatk贸w, kt贸rych niezrealizowane planowane kwoty nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego 2005. Wydatki, kt贸re nie wygasn膮 z ko艅cem roku bud偶etowego s膮 przeznaczone na zakup laparoskopu dla Szpitala Powiatowego i na dofinansowanie budowy pomnika Jana Paw艂a II w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Uchwa艂a okre艣la kwoty na poszczeg贸lne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z przebiegu „Bia艂ej Niedzieli” zorganizowanej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach w dniu 11 grudnia 2005 r. Zarz膮d zapozna艂 si臋 ze sprawozdaniem.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 w sprawie z艂o偶onych wniosk贸w i sposobie ich realizacji w zakresie Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i gospodarki wodnej na 2005 rok. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Miros艂aw Gryczka Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 21 grudnia 2005 r. 5...........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-12-27 13:05:15
Data ostatniej modyfikacji : 2005-12-27 13:05:15
Liczba wy艣wietle艅 : 2304licznik odwiedzin: 11431266