logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 38/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r.PROTOK脫艁 NR 38/2005
z dnia 7 grudnia 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Skarbnika, aby przedstawi艂 program i umow臋 emisji obligacji komunalnych. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e do uruchomienia procedury emisji obligacji poza podpisaniem umowy wymagana jest jeszcze opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wniosek o wydanie takiej opinii zosta艂 ju偶 z艂o偶ony. Umowa po podpisaniu w obecno艣ci notariusza zostanie wys艂ana do Banku. Bank po otrzymaniu opinii RIO niezw艂ocznie wyemituje trzy pierwsze transze obligacji. Zarz膮d zatwierdzi艂 program i umow臋 emisji obligacji w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie wydatk贸w Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w roku 2005. Jednostka wygospodarowa艂a dodatkowe dochody w wysoko艣ci 30 tys. z艂 i wnioskuje o przeznaczenie ich na zakup materia艂贸w i wyposa偶enia oraz zakup energii. Proponowane zmiany mog膮 by膰 wprowadzone do bud偶etu powiatu stosown膮 uchwa艂膮 Rady Powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na uwzgl臋dnienie tego wniosku w projekcie uchwa艂y Rady Powiatu w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005, kt贸ry b臋dzie przygotowywany na sesj臋 grudniow膮 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania Komisji Stypendialnej, rozpatruj膮cej wnioski o stypendia z艂o偶one przez student贸w w ramach programu Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Zaproponowa艂, aby w sk艂ad Komisji weszli: Krzysztof Kunce Wicestarosta jako przewodnicz膮cy, Piotr Rybkowski cz艂onek Zarz膮du oraz Andrzej Jakie艂a dyrektor wydzia艂u merytorycznego. Zainteresowane osoby wyrazi艂y zgod臋. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 opinii w sprawie sporz膮dzenia projektu budowlanego na „Budow臋 chodnika wzd艂u偶 drogi powiatowej nr 1562Z Mechowo-Letnin” i ewentualnej budowy w roku 2006. Budowa chodnika b臋dzie nowym zadaniem nie zwi膮zanym z realizowan膮 ju偶 modernizacj膮 drogi powiatowej nr 1562Z Mechowo-Letnin. Z wnioskiem o wybudowanie chodnika stanowi膮cego doj艣cie do cmentarza wyst膮pili mieszka艅cy Mechowa. Wniosek pozytywnie zaopiniowa艂a Komisja Bud偶etowa Rady Powiatu sugeruj膮c wsp贸艂finansowanie tej inwestycji przez Gmin臋 Pyrzyce. Zarz膮d Powiatu uzna艂, 偶e nale偶y wykona膰 projekt budowlany ze 艣rodk贸w powiatu, natomiast rozpocz臋cie realizacji inwestycji uwarunkowa膰 uzyskaniem gwarancji ze strony Gminy Pyrzyce o co najmniej 50 % partycypacji w kosztach rob贸t. Decyzja taka zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.


Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady komisji Rady Powiatu w sprawie:
- realizacji zada艅 Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
- analizy dzia艂alno艣ci Pa艅stwowej Inspekcji Sanitarnej,
- realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Spo艂ecznemu i Przest臋pczo艣ci w艣r贸d dzieci i m艂odzie偶y.
Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Wicestarosta zaproponowa艂, aby w czasie prac nad przysz艂orocznym planem pracy Rady i komisji tak u艂o偶y膰 harmonogram przedk艂adania informacji przez inspekcje, s艂u偶by i stra偶e, aby przygotowywa艂y one tylko jedn膮 informacj臋 w ci膮gu roku. Obecnie informacje s膮 przygotowywane po kilka razy na potrzeby r贸偶nych komisji. Starosta popar艂 to stanowisko i zadeklarowa艂 poruszenie tej sprawy na najbli偶szym posiedzeniu rady programowej.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w sprawie zakresu i terminu realizacji post臋powania przetargowego na utrzymanie czysto艣ci ulic w Lipianach i Pyrzycach. Zarz膮d zaakceptowa艂 zakres zam贸wienia.
Kolejna informacja dotyczy艂a odmowy podpisania aneksu do umowy na wykonanie rob贸t budowlanych zwi膮zanych z modernizacj膮 drogi powiatowej nr 1562Z Mechowo-Letnin. Na skutek trudnej sytuacji finansowej wykonawca chcia艂 otrzyma膰 cz臋艣膰 nale偶no艣ci przed zako艅czeniem rob贸t. Niestety pomimo dobrej wsp贸艂pracy z wykonawc膮 i ch臋ci pomocy uwarunkowania zawarte w umowie i wynikaj膮ce z Prawa zam贸wie艅 publicznych nie pozwalaj膮 na wprowadzenie aneksu do umowy.

Ad. 4.
Wicestarosta poinformowa艂 Zarz膮d o sposobie zagospodarowania wyposa偶enia studia telewizyjnego przekazanego powiatowi przez przedstawicieli instytucji spo艂ecznych z Malm枚 w Szwecji. Zostanie on przekazany Zespo艂owi Szk贸艂 Nr 1, kt贸ra prowadzi wsp贸艂prac臋 z Telewizj膮 Kablow膮 Aura. Ze sprz臋tu b臋dzie mog艂a korzysta膰 TVK Aura pomagaj膮c w pracy z m艂odzie偶膮, szczeg贸lnie klasy o profilu dziennikarskim. Wicestarosta zaproponowa艂, aby TVK Aura w zamian za udost臋pniony sprz臋t wyprodukowa艂a film promocyjny o Powiecie Pyrzyckim. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 7 grudnia 2005 r. 5...........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-12-27 13:00:40
Data ostatniej modyfikacji : 2005-12-27 13:00:40
Liczba wy艣wietle艅 : 2337licznik odwiedzin: 11431385