logo
logo
Starostwo Powiatowe » za艂atwianie spraw » Wydzia艂 O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki
ZADANIA
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


WYDZIA艁 O艢WIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Symbol wydzia艂u: OKSiT
Nazwa: Wydzia艂 O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Telefon: /91/570 16 80, 570 30 90
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 210, 211, 212, 213, 207 , ul. Lipia艅ska 4, Pyrzyce
E – mail: oswiata@pyrzyce.plAndrzej Jakie艂a Dyrektor Telefon: (91) 570 16 80, 570 30 90 w. 208
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 210

Anna Bajon Inspektor Telefon: (91) 570 16 80, 570 30 90 w. 173
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 212

Beata Kwiecie艅 Inspektor Telefon: (91) 570 16 80, 570 30 90 w. 207
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 211

Katarzyna Juda Podinspektor Telefon: (91) 570 16 80, 570 30 90 w. 206
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 213

Wioletta Balcerzyk-Dryga艣 Podinspektor Telefon: (91) 570 16 80, 570 30 90 w. 171
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 207


Do podstawowych zada艅 Wydzia艂u Architektury i Budownictwa nale偶y:

1. Wydawanie decyzji zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budow臋,
w tym:
a) sprawdzanie zgodno艣ci projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy /decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/ a tak偶e wymaganiami ochrony 艣rodowiska
b) sprawdzanie zgodno艣ci projektu zagospodarowania dzia艂ki lub terenu z przepisami,
w tym techniczno – budowlanymi
c) sprawdzanie kompletno艣ci projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii,
uzgodnie艅, pozwole艅, sprawdze艅, informacji i za艣wiadcze艅
d) sprawdzanie wykonania projektu przez osob臋 posiadaj膮c膮 wymagane uprawnienia
budowlanego
e) nak艂adanie obowi膮zku usuni臋cia wskazanych nieprawid艂owo艣ci w projekcie
budowlanym
f) wyst臋powanie do w艂a艣ciwego organu w sprawie udzielenia zgody na odst臋pstwo od
przepis贸w techniczno – budowlanych
g) nak艂adanie obowi膮zku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
h) zwolnienie z obowi膮zku powo艂ania kierownika budowy i nadzorowania rob贸t,
prowadzenia dziennika budowy oraz ustawienia tablicy informacyjnej budowy
2. Wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia
na budow臋 na terenie, na kt贸rym znajduje si臋 si臋 obiekt budowlany, w stosunku do kt贸rego orzeczono nakaz rozbi贸rki.
3. Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budow臋.
4. Wydawanie decyzji o wyga艣ni臋ciu decyzji o pozwoleniu na budow臋.
5. Wydawanie decyzji o uchyleniu pozwolenia na budow臋.
6. Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budow臋 na inn膮 osob臋.
7. Przyjmowanie zg艂osze艅 zamiaru wykonania rob贸t budowlanych oraz zg艂osze艅 o zmianie sposobu u偶ytkowania, w tym:
a) wnoszenie sprzeciwu do zg艂oszenia
b) nak艂adanie obowi膮zku uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub rob贸t obj臋tych
zg艂oszeniem
c) nak艂adanie obowi膮zku geodezyjnego wyznaczenia w terenie i po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji obj臋tego zg艂oszeniem.
8. Wydawanie decyzji o rozbi贸rce obiektu budowlanego, w tym:
a) zwolnienie z obowi膮zku powo艂ania kierownika rozbi贸rki i nadzorowania rob贸t,
prowadzenia dziennika rozbi贸rki oraz ustawienia tablic informacyjnych rozbi贸rki.
9. Przyjmowanie zg艂osze艅 rozbi贸rki obiektu budowlanego, w tym:
a) nak艂adanie obowi膮zku uzyskania pozwolenia n rozbi贸rk臋.
10. Wydawanie decyzji w sprawie wej艣cia do s膮siedniego budynku, lokalu lub na teren
s膮siedniej nieruchomo艣ci celem wykonania rob贸t budowlanych.
11. Przekazywanie do ka偶dego pi膮tego dnia miesi膮ca uwierzytelnionych kopii
rejestr贸w wniosk贸w o pozwolenie na budow臋 i decyzji o pozwoleniu na budow臋 do
organu wy偶szego stopnia.
12. Przekazywanie organowi nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu
na budow臋 wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, kopii ostatecznych
odr臋bnych decyzji o zatwierdzeniu projektu oraz kopii innych decyzji.
13. Uczestniczenie na wezwanie organu nadzoru budowlanego w czynno艣ciach inspekcyjnych
i kontrolnych oraz udost臋pnianie wszelkich dokument贸w i informacji zwi膮zanych z tymi
czynno艣ciami.
14. Prowadzenie rejestr贸w:
▪ wniosk贸w o pozwolenie na budow臋,
▪ wydanych decyzji o pozwoleniu na budow臋,
▪ zg艂osze艅 rob贸t budowlanych nie wymagaj膮cych pozwolenia na budow臋,
▪ wydanych dziennik贸w budowy.
15. Wydawanie za艣wiadcze艅 w艂a艣cicielom dom贸w jednorodzinnych potwierdzaj膮cych
powierzchni臋 u偶ytkow膮 i wyposa偶enie techniczne domu.
16. Wydawanie za艣wiadcze艅 o odr臋bno艣ci lokali mieszkalnych i u偶ytkowych.
17. Uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz plan贸w
miejscowych w zakresie zada艅 samorz膮dowych powiatu.
18. Prowadzenie spraw z zakresu informacji podatkowej poprzez przekazywanie
organowi podatkowemu w艂a艣ciwego w sprawach podatku od nieruchomo艣ci kopii
wydanych decyzji o pozwoleniu na budow臋.
19. Wsp贸艂praca z organami powiatowej administracji zespolonej.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-11-18 12:19:30
Data ostatniej modyfikacji : 2005-11-18 12:22:24
Liczba wy艣wietle艅 : 1877

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  18.11.2005 11:43poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  22.10.2012 11:49poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  22.10.2012 11:56poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.12.2012 08:20poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  11.02.2014 11:09poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  11.09.2014 13:58poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  11.09.2014 13:59poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  11.09.2014 14:00poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  11.09.2014 14:01poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.09.2014 08:40poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  24.05.2016 12:41poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  24.05.2016 12:42poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.08.2016 12:51poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.08.2016 12:52poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  27.04.2018 12:42poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  29.08.2018 09:21poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  18.11.2005 11:19poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11628160