logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 33/2005 z dnia 3 listopada 2005 r.PROTOK脫艁 NR 33/2005
z dnia 3 listopada 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu PyrzyckiegoLista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na zaci膮gni臋cie kredytu przez dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Kredyt b臋dzie przeznaczony na realizacj臋 projekt贸w dofinansowanych ze 艣rodk贸w UE. Zgodnie z umow膮 o zarz膮dzanie, na zaci膮gniecie kredytu dyrektor jednostki musi uzyska膰 zgod臋 Zarz膮du. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na dokonanie zmian w planie wydatk贸w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Barbara Sykucka wyja艣ni艂a, 偶e zmiany s膮 zwi膮zane z finansowaniem dzia艂alno艣ci Powiatowego Zespo艂u Orzekania o Stopniu Niepe艂nosprawno艣ci. Wcze艣niej nie jest mo偶liwe dok艂adne przewidzenie wydatk贸w, gdy偶 nie jest znana liczba os贸b, kt贸re z艂o偶膮 wnioski. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dokonanie zmian w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 wyra偶enia zgody na dokonanie zmian w planie wydatk贸w Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zmniejszaj膮c wydatki na wynagrodzenie osobowe cz艂onk贸w korpusu s艂u偶by cywilnej zwi臋ksza si臋 wydatki na ubezpieczenie spo艂eczne i zakup materia艂贸w i wyposa偶enia. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dokonanie zmian w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek Burmistrza Pyrzyc o wsp贸艂finansowanie modernizacji ulicy Sienkiewicza w Pyrzycach, z kt贸rego wynika, 偶e modernizacja podyktowana jest konieczno艣ci膮 rozbudowy oddzia艂u OSM w Ko艣cianie. Ulica ta by艂a zaliczona do kategorii dr贸g powiatowych. Burmistrz proponuje, aby w kosztach partycypowa艂 Powiat, Gmina Pyrzyce i OSM Ko艣cian. Na podstawie uchwa艂y Nr XVIII/103/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie pozbawienia ulic w Pyrzycach i Lipianach kategorii drogi powiatowej ulica Sienkiewicza zosta艂a pozbawiona kategorii drogi powiatowej. Minister w艂a艣ciwy ds. transportu nie zaliczy艂 jej do w艂a艣ciwej kategorii dr贸g publicznych. Od 1 stycznia 2001 r. droga ta utraci艂a status drogi publicznej i jest drog膮 wewn臋trzn膮. Zarz膮d Powiatu nie jest zainteresowany przej臋ciem tej drogi. W planach remont贸w dr贸g do roku 2013 nie przewidziano 偶adnych 艣rodk贸w na tego rodzaju zadanie. Istnieje jednak mo偶liwo艣膰 przej臋cia ulicy Sienkiewicza przez Gmin臋 Pyrzyce i modernizowanie jej wed艂ug w艂asnego uznania. Zarz膮d zdecydowa艂 zaproponowa膰 Burmistrzowi przej臋cie ulicy Sienkiewicza do zasobu dr贸g gminnych w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w sprawie finansowania zadania „Modernizacja drogi nr 1562Z Mechowo-Letnin”. Powiat otrzyma艂 dofinansowanie w wysoko艣ci 700 tys. z艂. Do zako艅czenia inwestycji potrzebny jest wk艂ad w艂asny rz臋du 900 tys. z艂. Powiat nie posiada takich 艣rodk贸w, dlatego zostanie zrealizowana cz臋艣膰 inwestycji w ramach przyznanego dofinansowania. Brak udzia艂u 艣rodk贸w w艂asnych mo偶e skutkowa膰 skre艣leniem powiatu z listy jednostek ubiegaj膮cych si臋 o dofinansowanie z rezerwy subwencji og贸lnej w roku 2006.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wynikach kontroli wewn臋trznej przeprowadzonej w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych oraz zalecenia pokontrolne.
Nast臋pnie Starosta zapozna艂 Zarz膮d z pismem dotycz膮cym realizacji zalece艅 pokontrolnych w Domu Pomocy Spo艂ecznej.

Ad. 5.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o z艂o偶onej przez Geotermi臋 Pyrzyce propozycji zawarcia umowy por臋czenia. Por臋czenie dotyczy wierzytelno艣ci przys艂uguj膮cych Geotermii od Szpitala Powiatowego za energi臋 ciepln膮. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie umowy w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Jednak, aby taka umowa mia艂a moc prawna zgod臋 musi wyrazi膰 Rada Powiatu w formie uchwa艂y. W listopadzie nie jest planowana sesja Rady, ale Zarz膮d rozwa偶a mo偶liwo艣膰 zwo艂ania sesji nadzwyczajnej i przygotuje stosowny projekt uchwa艂y.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 pismo Burmistrza Pyrzyc do Przewodnicz膮cego Rady Powiatu w sprawie wypowiedzi Starosty w czasie sesji Rady Powiatu w dniu 26 pa藕dziernika 2005 r. na temat braku pomocy Szpitalowi ze strony Burmistrza. W艣r贸d argument贸w na zatroskanie o dobro spo艂eczne Burmistrz przywo艂uje pismo z dnia 25 pa藕dziernika 2005 r., w kt贸rym proponuje dyrektorowi Szpitala wzajemne rozliczenie. Za nale偶ny podatek od nieruchomo艣ci Szpital przekaza艂by Gminie wolne powierzchnie nadaj膮ce si臋 na cele publiczne. Jednocze艣nie informuje, 偶e umorzy zaleg艂y podatek pod warunkiem zakupu za t臋 warto艣膰 (89 880 z艂) laparoskopu.
Starosta zauwa偶y艂, 偶e aktualny spos贸b finansowania dzia艂alno艣ci szpitala nie daje nadziei na utrzymanie rentowno艣ci i grozi ponownym zad艂u偶eniem. Nale偶y znale藕膰 alternatywny do kontraktu NFZ spos贸b finansowania. Poinformowa艂 o staraniach firmy AMC o przej臋cie w dzier偶aw臋 Szpitala Powiatowego. Kilka szpitali ju偶 funkcjonuje w systemie zaproponowanym przez t臋 firm臋. Szpital 艣wiadczy us艂ugi bezp艂atnie w ramach kontraktu z NFZ oraz za odp艂atno艣ci膮. Starosta zaproponowa艂 wyjazd kilkuosobowej delegacji powiatu do szpitala w Ozimku w celu zapoznania si臋 z funkcjonowaniem tego systemu. Jednak opinie na temat skutk贸w spo艂ecznych takiego rozwi膮zania nie s膮 najlepsze. Korzystniejsze wydaje si臋 powo艂anie sp贸艂ki powiatowej, kt贸ra b臋dzie mog艂a prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 komercyjn膮. Mimo to nale偶a艂oby zapozna膰 si臋 z sytuacj膮 szpitala w Ozimku. Starosta zaproponowa艂, aby w sk艂ad delegacji weszli opr贸cz dyrektora Szpitala cz艂onkowie Rady Spo艂ecznej, Komisji Zdrowia i Zarz膮du. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zorganizowanie wyjazdu takiej delegacji do szpitala w Ozimku.
Nast臋pnie Skarbnik Powiatu poinformowa艂 o post臋pie prac nad emisj膮 obligacji. Warto艣膰 ustalono na 1.8 mln zgodnie z warto艣ci膮 deficytu. Wykup obligacji rozpocznie si臋 w roku 2007. Wszystkie formalno艣ci zostan膮 zako艅czone w czasie do ko艅ca listopada i w tym terminie mo偶na b臋dzie zwo艂a膰 sesj臋 nadzwyczajn膮 w celu podj臋cia uchwa艂y o emisji obligacji. Konieczna b臋dzie r贸wnie偶 zmiana zapisu w uchwale bud偶etowej o sposobie pokrycia deficytu. Zamiast kredytu nale偶y wpisa膰 obligacje.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.
Sporz膮dzi艂:

Miros艂aw Gryczka Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 3 listopada 2005 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-11-17 08:21:42
Data ostatniej modyfikacji : 2005-11-17 08:21:42
Liczba wy艣wietle艅 : 2562licznik odwiedzin: 11420342