logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 32/2005 z dnia 25 pa藕dziernika 2005 r.PROTOK脫艁 NR 32/2005
z dnia 25 pa藕dziernika 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o procedurze wyboru banku do obs艂ugi bankowej bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego. Z ko艅cem roku 2005 wygasa dotychczasowa umowa na obs艂ug臋 bud偶etu. W zwi膮zku z tym w dniu 30 sierpnia 2005 r. og艂oszono przetarg nieograniczony na prowadzenie kompleksowej obs艂ugi bankowej powiatu pyrzyckiego. Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z post臋powania przetargowego. Do przetargu stan膮艂 tylko jeden oferent - Bank Gospodarki 呕ywno艣ciowej S.A. Oddzia艂 Regionalny w Szczecinie, kt贸ry spe艂ni艂 wszelkie wymogi i zosta艂 wybrany przez komisj臋 przetargow膮. Zarz膮d zatwierdzi艂 ten wyb贸r w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za. Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyboru banku do obs艂ugi bankowej bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005. Zmiana jest zwi膮zana ze zwi臋kszeniem dotacji celowej w dziale 802, rozdziale 85202 - Domy pomocy spo艂ecznej na budow臋 windy osobowej w DPS w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Kolejna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2005. Zmiany s膮 zwi膮zane ze zwi臋kszeniem dotacji dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej, dla O艣rodka w Nowielinie oraz wyp艂ata nagr贸d dla dyrektor贸w i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie zwi臋kszenia planu wydatk贸w bud偶etowych Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Na podstawie analizy bud偶etu za I p贸艂rocze wynika, 偶e jednostka ponosi wy偶sze koszty ni偶 艣rodki, kt贸re otrzymuje. Zwi膮zane jest to r贸wnie偶 z kosztami uruchomienia kolejnej klasy w zasadniczej szkole zawodowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie planu wydatk贸w bud偶etowych zgodnie z wnioskiem i uj臋cie tego w stosownej uchwale Zarz膮du w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie przyznania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na unieszkodliwienie odpad贸w powsta艂ych w wyniku wymiany cementowo-azbestowego pokrycia dachu na blaszane w miejscowo艣ci Chab贸wko. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wyp艂at臋 dotacji w wysoko艣ci 2 400 z艂 po przedstawieniu rachunk贸w potwierdzaj膮cych koszty transportu i utylizacji, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Kolejny wniosek dotyczy艂 przyznania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na zakup drzew i krzew贸w dla parafii 艣w. Stanis艂awa w Kozielicach. Wnioskowana kwota dotacji to 2 500 z艂. Aby obni偶y膰 koszty Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zakup sadzonek przez Starostwo i przekazanie ich wnioskodawcy, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia rodzic贸w z op艂at za pobyt dziecka w rodzinie zast臋pczej oraz osoby pe艂noletniej, do czasu uko艅czenia szko艂y, w kt贸rej rozpocz臋艂a nauk臋 przed osi膮gni臋ciem pe艂noletno艣ci, a tak偶e za pobyt dziecka w plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej. Sta艂e ubo偶enie oraz patologia funkcjonowania rodzin, z kt贸rych pochodz膮 dzieci umieszczane w rodzinach zast臋pczych lub plac贸wkach opieku艅czo-wychowawczych nie pozwalaj膮 na wyegzekwowanie op艂at. Uchwa艂a zawiera szczeg贸艂owe kryteria zwalniania rodzic贸w z op艂at. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2005. Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przyzna艂 dofinansowanie uzupe艂niaj膮ce w wysoko艣ci 45 tys. z艂. z przeznaczeniem na modernizacj臋 i adaptacj臋 obiekt贸w przeznaczonych do gromadzenia, przechowywania i udost臋pniania pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Termin wydatkowania tych 艣rodk贸w up艂ywa z ko艅cem roku, dlatego konieczne jest szybkie wprowadzenie ich do bud偶etu. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.


Ad. 4.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 25 pa藕dziernika 2005 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-11-17 08:20:37
Data ostatniej modyfikacji : 2005-11-17 08:20:37
Liczba wy艣wietle艅 : 2124licznik odwiedzin: 10371464