logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 25/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r.PROTOK脫艁 NR 25/2005
z dnia 11 sierpnia 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Wicestarosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Do Zak艂adu kieruje si臋 Ann臋 Ko艣ciureczko oraz Halin臋 Tylus. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
W dalszej cz臋艣ci spotkania Wicestarosta poprosi艂 Pana Krzysztofa Rosiaka oraz Damiana Skwarka o przedstawienie wniosku Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach dotycz膮cego realizacji inwestycji drogowej pn. „Modernizacja Drogi Mechowo - Letnin” w kontek艣cie przyznanego dofinansowania w kwocie 700 tys. z艂 ze 艣rodk贸w rezerwy subwencji og贸lnej. Dyrektor Wydz. ITiK poinformowa艂 i偶 na ca艂o艣ciow膮 realizacj臋 inwestycji potrzebne jest 65% wk艂adu w艂asnego tj. 900 tys. z艂
Decyzj膮 Zarz膮du nale偶y:
- inwestycje podzieli膰 i realizowa膰 w dw贸ch etapach,
- I etap od miejscowo艣ci Mechowo do dawnej szko艂y w miejscowo艣ci G贸rne zrealizowany b臋dzie do ko艅ca br. z otrzymanej subwencji,
- II etap od szko艂y w G贸rnym do skrzy偶owania przed miejscowo艣ci膮 Letnin zrealizowany b臋dzie w roku przysz艂ym ze 艣rodk贸w w艂asnych, 艣rodk贸w pozyskanych i innych 藕r贸de艂,
- przetarg na I etap inwestycji nale偶y og艂osi膰 w dniu 12.08.2005 r.
- do przygotowania og艂oszenia o przetargu zobowi膮zany jest Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach.
Kolejny wniosek Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach dotyczy sfinansowania wykonania dokumentacji budowlanej chodnika wzd艂u偶 drogi powiatowej Nr 155 OZ Pars贸w - B臋dgoszcz w miejscowo艣ci Babin.
Jak poinformowa艂 Pan Skawarek koszt wykonania dokumentacji wyniesie ok. 8.540 z艂 natomiast koszty budowy chodnika poniesie gmina Bielice.
Wicestarosta zaproponowa艂 wsparcie tej inwestycji jednak poprosi艂 ZDP o uzupe艂nienie wniosku poprzez wpisanie do porozumienia terminu rozpocz臋cia i zako艅czenia realizacji inwestycji jak r贸wnie偶 zapisu zapewniaj膮cego wykonanie rob贸t przez gmin臋 Bielice. W zwi膮zku z tym Zarz膮d wstrzyma艂 si臋 z podj臋ciem decyzji do momentu uszczeg贸艂owienia porozumienia z gmin膮 Bielice zapewniaj膮ca szybk膮 realizacj臋 inwestycji.
Pan Rybkowski zwr贸ci uwag臋 na fakt, i偶 tworzone s膮 nowe dokumentacje na budow臋 poprosi艂, wi臋c przedstawiciela ZDP w Pyrzycach o przygotowanie informacji, kiedy zostanie sporz膮dzona dokumentacja projektowa na przebudow臋 drogi w Za艂臋偶u.


Ad. 3
Wicestarosta poprosi艂 Ryszarda Grzesiaka dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach o przedstawienie informacji na temat programu dofinansowania w ramach Poddzia艂ania 3.5.2. „Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia” ZPORR.
Dyrektor poinformowa艂, i偶 z艂o偶one zosta艂y dwa wnioski na dofinansowanie ze 艣rodk贸w ZPORR i uzyska艂y one pozytywn膮 opini臋. Pierwszy wniosek dotyczy zakupu sprz臋tu specjalistycznego dla Szpitala Powiatowego natomiast drugi dotyczy termomodernizacji budynku Szpitala ocieplenie budynku, wymiana okien, drzwi oraz wymiana C.O. Wysoko艣膰 dofinansowania pierwszego wniosku to kwota ok. 1.955.669 z艂, co stanowi 75% ca艂kowitego kosztu zakupu potrzebnego sprz臋tu. Drugi wniosek opiewa na kwot臋 1.788.524 z艂 (75% kosztu modernizacji). 10% do ka偶dego wniosku dofinansowuje pa艅stwo natomiast 15% Szpital z w艂asnych 艣rodk贸w, co daje 艂膮czn膮 kwot臋 ok. 750 tys. z艂.
Dyrektor poinformowa艂 r贸wnie偶, 偶e wymiana C.O. jest konieczna, poniewa偶 „Geotermia” Pyrzyce wypowiedzia艂a umow臋 na ogrzewanie ze wzgl臋du na zaleg艂e zobowi膮zania.
Dyrektor nadmieni艂 r贸wnie偶, i偶 Szpital posiada promes臋 kredytow膮 na 2 mln. z mo偶liwo艣ci膮 wzi臋cia kredytu na okres 15 lat w celu uzyskania 艣rodk贸w na realizacje powy偶szych inwestycji i ewentualn膮 sp艂at臋 wierzycieli.
Wicestarosta poprosi艂 dyrektora SP o sporz膮dzenie informacji w formie pisemnej dotycz膮c膮 realizacji zada艅 inwestycyjnych z uwzgl臋dnieniem dofinansowania EFR w ramach nowych 艣rodk贸w finansowych ZPORR i przedstawienie na kolejnym posiedzeniu.
Ponadto wicestarosta przedstawi艂 pismo od Wojewody, kt贸ry informuje, 偶e nie b臋dzie refundacji koszt贸w zwi膮zanych z likwidacj膮 SP ZOZ Pyrzyce. Przedstawi艂 r贸wnie偶 pismo skierowane do Prezesa Zarz膮du „Geotermia Pyrzyce” odno艣nie zaj臋cia stanowiska zwi膮zanego z uregulowaniem cz臋艣ci zobowi膮za艅 SP ZOZ w likwidacji w zamian za przej臋cie udzia艂贸w, jakie posiada Powiat w budynku Ratusza - Plac Ratuszowy 1.

Ad. 4.
11 sierpie艅 br. zebranie za艂o偶ycielskie stowarzyszenia „Nasz Szpital”.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody dla Komendy Powiatowej Stra偶y Po偶arnej w sprawie wykorzystania herbu powiatu. Zarz膮d przychyli艂 si臋 do wniosku w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Miros艂aw Gryczka Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 11 sierpnia 2005 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-08-29 09:46:15
Data ostatniej modyfikacji : 2005-08-29 09:46:15
Liczba wy艣wietle艅 : 2545licznik odwiedzin: 11708925