logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 22/2005 z dnia 13 lipca 2005 r.PROTOK脫艁 NR 22/2005
z dnia 13 lipca 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Wicestarosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Zaproponowa艂, aby z porz膮dku wyprowadzi膰 punkty dotycz膮ce sprawozda艅 z funkcjonowania Szpitala oraz Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego i om贸wi膰 je na nast臋pnym posiedzeniu Zarz膮du. Tak zmieniony porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Do Zak艂adu kieruje si臋 Zofi臋 Szramsk膮, Genowef臋 Mizer臋 i Mieczys艂awa Hom臋. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Wicestarosta poprosi艂 Krzysztofa Jastrz臋bskiego, aby przedstawi艂 uchwa艂y w sprawie kontroli. Pierwsza uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a zasad i trybu przeprowadzania czynno艣ci kontrolnych w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach. Uchwa艂a systematyzowa艂a i normowa艂a czynno艣ci kontrolne. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋.
Nast臋pna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli funkcjonalnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach szczeg贸艂owo okre艣la艂a procedury kontrolne. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋. W obu przypadkach od g艂osowania wstrzyma艂 si臋 Robert Betyna motywuj膮c to tym, 偶e nie zd膮偶y艂 zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 uchwa艂.

Ad. 4.

Wicestarosta przedstawi艂 wniosek w sprawie uruchomienia monitoringu TV na terenie miast Pyrzyce i Lipiany. Rada Powiatu przyj臋艂a wniosek Komisji Bud偶etowej o podj臋cie negocjacji z gminami w sprawie wsp贸艂finansowania tego projektu. Zaproponowa艂, aby wyst膮pi膰 z pismem do gmin, a w przypadku zainteresowania zorganizowa膰 spotkanie Starosty z w贸jtami i burmistrzami w celu om贸wienia szczeg贸艂贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podj臋cie takich dzia艂a艅 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 wniosek w sprawie przeznaczenia 艣rodk贸w na dofinansowanie adaptacji pomieszcze艅 Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach dla os贸b zatrzymanych w celu wytrze藕wienia. Piotr Rybkowski zauwa偶y艂, 偶e przeciwdzia艂anie alkoholizmowi jest zadaniem gmin i w ka偶dej gminie dzia艂a komisja, kt贸ra dysponuje 艣rodkami na ten cel. Nale偶a艂o by poprosi膰 gminy o dofinansowanie adaptacji pomieszcze艅 dla os贸b zatrzymanych w celu wytrze藕wienia. W przypadku przeznaczenia 1 z艂ot贸wki za ka偶dego mieszka艅ca gminy zosta艂aby zebrana brakuj膮ca kwota, o kt贸ra wnioskuje Komendant Powiatowy Policji. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wyst膮pienie do gmin z tak膮 propozycj膮 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Z kolei Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o wsparcie organizacyjne i finansowe powiatowo-gminnych 膰wicze艅 reagowania kryzysowego i obrony cywilnej. Do przeprowadzenia takich 膰wicze艅 w Powiecie pyrzyckim Starostwo zosta艂o zobowi膮zane przez Wojewod臋 Zachodniopomorskiego. Znany jest scenariusz 膰wicze艅, ale nieznane s膮 jeszcze koszty z nimi zwi膮zane. W sferze organizacyjnej nale偶y przeprowadzi膰 spotkanie z w贸jtami i burmistrzami i poprosi膰 ich o nadz贸r nad s艂u偶bami zaanga偶owanymi w przygotowanie i przeprowadzenie 膰wicze艅 na terenie ich gminy. Nale偶y r贸wnie偶 oszacowa膰 konieczne wydatki i sporz膮dzi膰 preliminarz koszt贸w. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 propozycj臋 wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w jednostek o艣wiatowych. Dodatki przyznaje si臋 na 3 miesi膮ce w dotychczasowej wysoko艣ci. Piotr Rybkowski nie wyrazi艂 zgody na takie rozwi膮zanie przypominaj膮c, ze wcze艣niej Zarz膮d rozwa偶a艂 mo偶liwo艣膰 obni偶enia dodatku dyrektorom do dzia艂alno艣ci kt贸rych by艂y zastrze偶enia. Robert Betyna zauwa偶y艂, 偶e dyrektor Jakie艂a sam wyst臋powa艂 z takim wnioskiem, a teraz si臋 z tego wycofuje. W odpowiedzi Andrzej Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e dotyczy艂o to tylko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU i zwi膮zane by艂o z rozliczaniem stypendi贸w. Sama procedura przyznawania stypendi贸w by艂a tak 藕le przygotowana przez Ministerstwo, 偶e nie wiadomo, czy rzeczywi艣cie ca艂膮 win膮 mo偶na obarczy膰 dyrektora szko艂y. Piotr Rybkowski zaproponowa艂 obni偶enie wysoko艣ci dodatku dla dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU o 5 % w zwi膮zku z innymi zarzutami, kt贸re dociera艂y do Zarz膮du. Natomiast Robert Betyna zaproponowa艂, aby od艂o偶y膰 zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w do nast臋pnego posiedzenia Zarz膮du i wys艂ucha膰 wyja艣nie艅 dyrektora szko艂y. W zwi膮zku z brakiem zastrze偶e艅, co do innych dyrektor贸w Zarz膮d zatwierdzi艂 nast臋puj膮ce dodatki:
- dla dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 - 35 %,
- dla dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego - 40 %
- dla dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 30 %
- dla dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego - 15 %.
Dodatki motywacyjne ustalono na okres od 1 lipca 2005 r. do 30 wrze艣nia 2005 r.
Dodatek motywacyjny dla dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU zostanie ustalony na kolejnym posiedzeniu Zarz膮du z udzia艂em zainteresowanego i po om贸wieniu sytuacji plac贸wki i ocenie jej funkcjonowania. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Ad. 5.
Dyrektor Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 informacj臋 o organizacyjno-prawnych i finansowych uwarunkowaniach uruchomienia prowizorycznego strze偶onego k膮pieliska letniego dla dzieci sp臋dzaj膮cych wakacje w mie艣cie. Do tego celu najlepiej nadaj膮 si臋 pla偶e nad jeziorem Miedwie w Wierzbnie i nad jeziorem Ch艂op w Osetnej. Aby uruchomi膰 k膮pielisko nale偶y uzyska膰 pozytywn膮 opini臋 Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wi膮偶e si臋 to r贸wnie偶 z wydatkami na op艂aty za badania wody, ekspertyzy i wyposa偶enie ratunkowe. Konieczne jest tak偶e zatrudnienie ratownik贸w. Bior膮c pod uwag臋 stan bud偶etu, zbyt p贸藕ny termin na rozpocz臋cie takich dzia艂a艅 i zbyt ma艂膮 powierzchni臋 proponowanych k膮pielisk, kt贸re ju偶 s膮 zape艂nione przez lokalnych u偶ytkownik贸w Zarz膮d zdecydowa艂, aby w tym roku wstrzyma膰 si臋 z realizacj膮 tego projektu. W zwi膮zku z planami Gminy Warnice o zagospodarowaniu pla偶y w Wierzbnie nale偶y nawi膮za膰 wsp贸艂prac臋 i wspom贸c W贸jta Gminy Warnice w zorganizowaniu strze偶onego k膮pieliska w Wierzbnie. Pierwszym krokiem powinno by膰 zlecenie badania wody, kt贸rego wynik zadecyduje o dalszych dzia艂aniach. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 informacj臋 dotycz膮c膮 op艂at za zaj臋cie pasa drogowego. Informacja w formie tabelarycznego wykazu wydanych decyzji nie spe艂ni艂a oczekiwa艅 Zarz膮du. Zarz膮d nie przyj膮艂 tej informacji. Zarz膮d oczekuje propozycji, kt贸re mo偶na przyj膮膰 w formie uchwa艂y. Informacja powinna zawiera膰 aktualn膮 wysoko艣膰 stawek za zaj臋cie pasa drogowego przez dane urz膮dzenie, okre艣lenie podmiotu (osoba prawna jest zbyt og贸lne), propozycj臋 zmian oraz skutki finansowe tych zmian.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 13 lipca 2005 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-08-29 09:44:50
Data ostatniej modyfikacji : 2005-08-29 09:44:50
Liczba wy艣wietle艅 : 2473licznik odwiedzin: 11431292